Music | #31mediterar

Three years ago. VJ backdrop behind me when I had my last livegig as a DJ. A screenshot. The sword. The focus. The small against the big. David vs Goliath. Or making things simple, the cut of the Gordian Knot at the Tower of Babel? Agreeing on the Universal Language of Music? Beyond, we go. Star Wars mythology introduced tonight with Mika and Nadine. Ep IV. A New Hope. Yes.  Landed well! Star Wars Soundtrack. Echoing. Lullaby. Music is my core element.  Goodnight!

[BUMP] “aBreathing vs DJ Anders | Pomodoro Mix Set 001 – Epimagic Flow [Live@KnasterS01E03] by NEMCOM | April 2012 – SoundCloud | #blog101 #GYMSession #Music4Health | #QUICKSHARE #STATUS

aBreathing vs DJ Anders | Pomodoro Mix Set 001 – Epimagic Flow [Live@KnasterS01E03] | April 2012 by pomodoromixes #np on #SoundCloud

A Sort Of Coming Back

there is time // where is space // all has place —– but love, just is

När vatten flyter under marken – The Story Of InFluxum

Detta är en s k ”kortblogg”. InFluxum som varumärke och identitet för att företa sig massa saker (därav kallat ‘företag’) är intakt i sin grundmening och i sitt kärnsyfte. Sedan F-skatt tillhandahölls 3 december 2012 har i praktiken ett projekt dominerat och överskuggat allt – nämligen #ProjektPLUS. Slutsatserna efter detta projekt är vittgående och i många dimensioner. Det är erfarenheterna från detta projekt – som gjorde att mycket skedde på grundvattennivå, som ej gav några större blipp på radarn – som är en kärningång för att lyfta verksamheten till nya nivåer. Prioritet nummer ett är nu att bli klar med…