[BUMP] “aBreathing vs DJ Anders | Pomodoro Mix Set 001 – Epimagic Flow [Live@KnasterS01E03] by NEMCOM | April 2012 – SoundCloud | #blog101 #GYMSession #Music4Health | #QUICKSHARE #STATUS

aBreathing vs DJ Anders | Pomodoro Mix Set 001 – Epimagic Flow [Live@KnasterS01E03] | April 2012 by pomodoromixes #np on #SoundCloud

Att göra comeback – författandet återupptaget! | #FridayFlow

Efter ett långt uppehåll har jag nu äntligen kommit igång med författandet igen. Det var en del inre processer jag tydligen var tvungen att gå igenom, en del saker som inte var klara och som låg i vägen. Jag känner att det indirekt hade med innehållet i detta avsnitt att göra. Jag skriver om att låta nuet och medvetenheten i detta mentala rum invaderas av det som har varit och det som komma skall. Något jag kallar “nutjuvar”. Dåtider och framtider, som ligger i vägen för nuet. Och hur man hittar “nuberikare” istället. Och utöver detta har plastpåsar en central…

“A Life in Flow” — An Intro

Writing a book on surviving, living and prospering in The Flow Society When the time has come, it is there. When you feel it, in every neckhair, in every corner of the gut — just doing it! Yes. When all the decisions are made, it is the delivery that counts. Less talk, more workshop! Writing a book? There is nothing mythical about it. Really. No mystery. Like WordPress states, just below the editor in their Full Screen mode — “Just write”!And, as in a workshop, it is mostly dealing with sweat and periods of anxiety, mixed with joy. In the end (painfully?) releasing the written products from its author — for…