Z as in Zoom H1 Portable Microphone | #blog26 #wishlist

We have reached the end of our A to Z wishlist which I began at my 50th birthday, June 26. All wishes so far have not been connected to a product with a commercial brand mentioned – and dominated by intangible wishes. In general, I avoid as much as possible to mention commercial brands. The last one of my wishes in my list, making an exception.  I want a portable microphone to capture sounds to make music of, with and from. And this is the one I wish for. An entry model with really great price/performance ratio, as I understand….

Övrighetskaos! | #blogg29 #TheSundayMeditation #Söndagsmeditation #nyord

I. Jag drar mig till minnes en not från en av världens främsta popforskare (som jag tagit del av sedan åttiotal i mitt sökeri-åkeri), R. Dawkins. I “Den blinde urmakaren” pratar om hur han organiserade sin inkommande info, där mappen “övrigt” på sitt professorsrum på Cambridge alltid – ALLTID – svällde över. Det är samma upplevelse genom hela – HELA – livet, när jag gått igenom formulär som exempelvis “gratisbesökare” på mässor med min virtuella vandringskäpp i makligt lugn/speedad råtta/mitt emellan. Då har jag ju betalat med info om mig själv – bland annat branschtillhörlighet, befattning/beslutsmandat och titel. Förvirring. Eller…