#TheFlowBooks – olika böcker, olika syften

Sjätte inlägget under #blogg100-flagg. Författarskapet.

Som täta följare av mig vet, jobbar jag hårt med “flödessamhället” i idé och praktik. Förra året, efter det att min artikelserie om flödessamhället via Social Media Club’s globala Editorial Team som jag är en av medgrundarna av, avslutades, övergick jag från idéarbetet till hyperlokalt hårt tillämpat arbete i Norrköping. Jag tog helt enkelt storyn till “street level” och ytterligare berättelser blev förmedlade i seminarier, workshops, föreläsningar och allehanda dialoger och interaktioner. Artiklarna, och presentationerna, har nu bildat en kritisk massa för att i urval gå i publicering.

På bilden ses en översiktlig liten skiss över formaten på de nu planerade fem publikationerna. Det blir en liten pocketbok för idéerna och tankeväckandet, en praktiskt orienterad inspirationsguide, samt till en början tre konkreta utbildningsböcker. Och vägledande är Lean Publishing.

Jag har nyligen gjort ett strategiskt val att första upplagan av dessa böcker blir på svenska – och testade just på en svensk marknad, med undantag för idéboken som jag publicerar både på svenska och engelska. De är som följer:

Att förstå flödessamhället – vart är vi på väg?

Detta är idéboken. Den kommer ta sitt material från artikelserien (se http://flowsociety.org där de är aggregerade), samt från berättelserna från förra årets workshops, seminarier och föreläsningar. En liten A5-ish pocket som skall kunna läsas i sin helhet på en tågresa på ett par timmar.

Hur överleva, leva och berika sig i flödessamhället? En praktisk inspirationsguide

Detta är den tillämpade boken. Den är tänkt att stimulera till (inter)aktivitet – en kompanjon bredvid någon pad eller dator, med en hel del blanka sidor att fylla i med eget material vid sidan av de praktiska tipsen. Ringbindning – en kompendiekänsla med liggande A4.

#TheFlowGuides – tre “PIY” books

Här är den tydligaste tillämpningen av Lean Publishing. Tre konkreta läroböcker som kommer innehålla mycket referenser till verktyg, appar och program, som har kortare livslängd – och därför kommer stanna vid enbart digitala format och uppdateras frekvent. PIY är helt enkelt “Print It Yourself” – skriv ut och sätt i pärm. Och anteckna på skrivarpapprets baksida :). Dessa kommer publiceras på en Lean Publishing-plattform (http://leanpub.com).

Tre titlar är planerade:

  • En om #FlowDoneSystem – ett organiseringssystem som är en remix av olika agila metoder.
  • En om #WebHubDesign – om hur en webbplats kan utgöra en hubb i den sociala webbens flöden, och en hemvist för din identitet
  • En om #SocialWebStrategy – hur en kommunikations-, engagemangs-, interaktions- och storytellingstrategi kan formuleras och genomföras för att få ut just dina/era berättelser

När serien och formatet har hittats kommer säkerligen fler titlar över åren, men detta är planen för året till en början! Alla dessa böcker kommer testas på en aktiv målgrupp, med de som deltar ex vis i pilotkursen om #FlowDoneSystem som börjar i februari. Då kommer utkast testas skarpt, helt enkelt. Och funkar det där, går det vidare i publicering.

Välkommen att följa publikationerna i namnet av flödessamhället – #TheFlowBooks!

2 Comments

Leave a Reply