Generalshjärna! | #blogg24 #nyord

I mitt ledtrådssökande av mitt nya “jag” så här bortom sjunde sjuårscykeln i mitt liv här på jorden har tre begrepp för att grovt fånga “mig” seglat upp bortom det konstanta djupkrisandets stormiga 2015. I stormarnas ögon råder ofta stunder av stiltje, och som tur är sker även lika intensiva insiktsstormar i dessa intensiva väderlägen! Så. Något har utkristalliserats från dessa insiktsstormar: Jag känner att jag lite karikatyrartat kan sägas ha en generalshjärna, ett krigarhjärta och en skaparsjäl. Det säger sig självt att detta ibland leder till  rätt stora inre konflikter. Det jag hjärtkämpar, strategtänker och skapar (“make” as in…