Dubbelidiot? | #blogg24 #nyord

Idiot från början, i antika Grekland, betydde någon som bara “var sin egen”, och inte brydde sig om “det publika”, och inte deltog i gemenskapen och diskussionerna som fördes där. Det vill säga att hålla sig utanför. Alltså grader av medvetenhet. Med lån från vad som brukar kallas “kunskapstrappan”, skulle en idiot betyda steg ett – omedvetet okunnig. Steg två är en som är medvetet okunnig, och inte går vidare upp för de två sista stegen – medvetet kunnig och omedvetet kunnig. Det sista steget står för ‘visdom’. Med det i ryggsäcken skulle vi kunna definiera en dubbelidiot som en…