Blogg 100 är en gemenskap … | #blogg100 #community #chaordic #flow

image
Sökning på 'chaordic flow' på Google Images. Ger bra illustratiomer. Och en som är lite indirekt. En bild på Mika och mig från november. Jag anar varför. ;)

Mellan kaos och ordning är det mest förekommande i “naturen”. Kaordiskt!

En gemenskap – som vi “blogg hundra-bloggare” – är ett tydligt exempel på detta.

Slut på inlägget.

Gonatt!

Leave a Reply