Mentra! | #blogg24 #nyord

Att mentra. Detta ord är skapat med en favoritmetod! Verbifiering! Att gå från vara till göra. Ett statiskt något till ett dynamiskt hur. Att göra ett verb av ett substantiv eller adjektiv. Helt enkelt. En mentor är en visdomskälla som ger sin adept vägledning, råd, stöd och support – vanligtvis baserat på en känsla från mentorn för adepten, utan ersättning. Men när denne gör det, hur kan det beskrivas? Jo. Denne mentrar! Enkelt, eller hur?