Ängslighetskonstnär? | #blogg29 #nyord

image
Blå grottan, Capri. Mental utmaning att komma till och vara i. Källa: Wikimedia Commons.

Att vara ängslig är en djupt rotad del av den mänskliga naturen. Det är en konst att leva med den delen av sitt varande. En del har ängslighet som källa för uttryck. Att hitta kraft i den, istället för att duka under för den. En balansgång. Men konstruktivt är ängslighet en av många krafter för just konstnärliga uttryck, för skapande, för det kreativa. En av de starkaste!

Det är därför jag ofta återvänder till den EDR – Eleanor D Roosevelt! First Lady och FDR:s hustru – “Gör en sak varje dag som skrämmer dig”.

“Do one thing every day that scares you.”

Mitt i prick! Utveckling – varje dag!

Utveckling som kommer av att bemästra och komma förbi ängsligheten. Det är ju en konst, som kräver en konstnär. Eller?

Jag tror den skaparen bor hos oss alla. Det gäller dock att våga bejaka och öppna dörren för denna inneboende superkraft!

Att våga simma i en underskönt blå grotta.

Är det med på din “bucket list”? 1 000 saker att göra i det du vet – detta livet?

Eller är att gå runt kvarteret för stunden helt oöverstigligt?

Oavsett var du än befinner dig i relation till dina ängsligheter i livets dojo – andas, och gå vidare!

Som – Ängslighetskonstnär?

Leave a Reply