One Comment

  1. Det finns en andens gemenskap.
    Slut Dig till den och upplev glädjen
    i att gå längs den stojiga gatan
    och vara stojet ….

    …. dvs logga ut från FaceBook

Leave a Reply