Tema Q | #blogg29 [Q] #kultur #samhälle

Tema Q är en forskningsinstitution inom Linköpings Universitet, Campus Norrköping – tvärvetenskaplig temaforskning, Tema Kultur och Samhälle. Adress är i anslutning till Cnema / Visualiseringscentret. Musikens betydelse för hälsan. Är det något som går att beforska här, månntro?