NEMCOM Arena – en plats för lärande och kreativitet för den elektroniska musikscenen

Det finns en plats i Norrköpings Undre Jord som kallas för Labcentralen. Det kan betraktas som ett rum för skapande och kreativitet i många dimensioner. I den nyss utkomna tidskriften som utges av Hallarna – Dynamo – så tas detta underjordiska rum upp i artikeln. Jag är djupt engagerad i den verksamhet som just nu dominerar Labcentralen – nämligen NEMCOM Arena. I NEMCOM – Norrköping Electronic Music Community – har jag varit aktiv sedan 2007. Först som artist/DJ, sedemera som arrangör, bortom det styrelseledamot och nu konceptutvecklare av både evenemang och nu med starkt fokus på NEMCOM Arena. Arenan hade…