Empatiförskjutning? | #blogg24 #nyord

Min erfarenhet är att empatibegreppet används på ett rätt statiskt, entydigt och polariserat sätt. Som att det vore nåt enkelt. Så är det ju inte. Och det används som skällsord – “empatilös”, “empatistörd”, etc. Som om det är något man har eller inte har. Men i själva verket så är det bland annat situationsberoende och påverkas av andra känslor. Exempelvis i trängda lägen och i stressade lägen så är det lätt att inlevelseförmåga och lyhördhet sjunker. Störning är ett negativt laddat ord. Som exempelvis ett samlingsuttryck för de som upplever svängningar mellan extrem hyperempati – vid ex v hypersensitivitetssyndrom –…