Dirty Martini by NCLA | #UnitedInGreen #BrytDetSistaTabut

#UnitedInGreen, dag två. Ansatsen är lagd. Bryt. Det. Sista. Tabut! Mental ohälsa ut ur garderoben! Vad har vi idag? Ett självutnämnt s k “lyxlack”. Låt oss slå fast en sak. Prisnivå och lack-kvalitet hänger inte ihop. Så, ju dyrare, desto bättre, är som för det mesta, inte sant. Lägg på några slantar, och det blir bättre, ja. Men, i ett avseende – detta är för mig ett “lyxlack”, på en front. Det är 5FREE. Fem faktorer som den är befriad ifrån. Låt oss titta närmare på “the finer line”.   Utan formaldehyd. Utan DBP. Utan toluen. Utan kamfer. Och inga…